Členství v KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s.

(zpracovala Jana Dvořáková)

 

Pro vstup do klubu je potřeba vyplnit přihlášku, kterou je možné stáhnout z http://kfb.cz/prihlaskaclen.pdf , zaplatit zápisné a příspěvek dle stanovených pokynů, a následně odeslat na adresu jednatelky klubu - Jana Vaněčková, Stará čtvrť 205, 431 41 Údlice. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně členství v klubu můžete paní jednatelku kontaktovat i na tel: 728 098 508 nebo emailem: janavanecek@seznam.cz.

Veškeré další potřebné informace najdete v přiložené přihlášce. Výbor klubu jedná začátkem  každého měsíce o přijetí nových členů. Následně Vám  paní jednatelka odešle vyrozumění o přijetí do klubu.  

Členský příspěvek pro následující rok je splatný do 31. ledna daného roku. V případě nezaplacení členského příspěvku ani po výzvě, nejpozději do 31. 3.  příslušného roku, bude takovýto člen ze seznamu členů klubu vyškrtnut dle platných stanov KFB - http://kfb.cz/stanovy.html

Při přijetí do klubu stvrzujete, že souhlasíte s dodržováním  norem  stanovené tímto zapsaným spolkem. Součástí norem jsou STANOVY klubu, ZÁPISNÍ a BONITAČNÍ řád, a STANDARD plemene, podle kterého se KFB řídí.
Normy jsou k přečtení na http://kfb.cz/normy.html

 

Výhody členství :
-Při potvrzení přijetí do klubu Vám  bude zaslána krásná publikace „Povídání o buldočkovi…“, kterou sepsal pan Pavel Waltr Kolář, hlavní poradce chovu.
- Klub KFB, z.s  vydává od roku 2016 Ročenku, která je zasílána koncem roku všem členům klubu. Nečlenové klubu si ji však mohou  také objednat  u  redaktorky Ročenky. Cenu za Ročenku naleznete na http://kfb.cz/cenik.html
- Každému členu klubu je zaslán  jako dárek nástěnný kalendář pro následující rok, ve kterém najde kromě klubových akcí i výstavy vyššího typu, které se konají následující rok. Kalendář je předán buď na podzimních klubových akcích  nebo je zaslán  koncem roku  na adresu člena klubu společně s Ročenkou .
- Členové mohou využít ZDARMA inzerce, např. prezentace chovatelské stanice, šampionů, narozených štěňátek  a  krycích psů v Ročence či na webových stránkách.
- Členství  v klubu má  pro chovatele i další výhody. Oproti nečlenům mají výrazně nižší poplatky za bonitace, vystavení krycího listu a  za zapsané štěně (poplatek za zapsané  štěně hradí majitel psa až po zaslání výzvy k zaplacení hlavním poradcem chovu s přiloženou složenkou).
- Udělení  titulu Klubový šampion KFB – Členové našeho klubu  mohou po dosažení požadovaného počtu bodů z výstav  u svých psů  zaslat žádost o vystavení tohoto prestižního titulu. Žádost  se zasílá spolu s kopií výsledků z výstav v průkazu  původu na adresu HPCH, který následně splnění podmínek Klubového šampiona potvrdí. Všichni Kluboví šampioni, kteří dosáhli v daný  rok na tento titul, budou slavnostně vyhodnoceni na zářijové Klubové výstavě a bude jim předána věcná cena.
- DISKUZNÍ FÓRUM KFB-Klubu francouzských buldočků, z.s. - Vzhledem k narůstajícím diskuzím ohledně chovu a dění v našem klubu byla založena skupina "Diskusní fórum KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. " , ve které budeme probírat různá témata týkající se dotazů, připomínek, podnětů a dalších klubových záležitostí. Vstup do skupiny bude umožněn pouze členům KFB. Pro přidání kontaktujte, v soukromé zprávě, paní Denisa Šamánková, nebo Jana Dvořáková , které ověří členství v klubu a poté umožní přístup do skupiny.

 

Barva žíhaná

Srst má tmavé až černé zbarvení, ale musí v ní být vidět znatelná základní barva - fawn.

Barva fawn

Je základní barvou francouzského buldočka. Je to zbarvení  od bílé kávy přes všechny odstíny až po červenou. Současně může být s tmavou maskou nebo bez ní.

Strakoš fawn

Zbarvení srsti je převážně bílé barvy a plotny barvy fawn. Buldoček může mít tmavou masku nebo může být bez ní.

 

Strakoš žíhaný

Srst je bílé barvy a plotny jsou tmavého až černého zbarvení. V tmavých plotnách musí být znatelná základní barva - fawn. Úplně bílí jedinci se přiřazují k barvě žíhaný strakoš.

Výstavy a bonitace

Klub pořádá každoročně dvě výstavy a dvě bonitace. Jarní výstava je spojená s bonitací, kdy si členové klubu mohou v jeden den splnit podmínky chovnosti. Podzimní výstava i bonitace jsou pořádány každá samostatně.

Setkání s buldočky

Mezi další oblíbené klubové akce patří dvě víkendová setkání s buldočky. Již poněkolikáté se scházíme v pátek a v sobotu před jarní výstavou. Druhé setkání se koná v předvánočním čase při tzv. Mikulášské nadílce.