BONITACE POŘÁDANÉ KFB – Klubem francouzských buldočků, z.s.

 

28. května 2017    BONITACE bude probíhat po skončení posuzování psů třídy mladých, rek. středisko Marina Orlík ( pos. Ilona Potůčková, Hana Vojáčková )

14. října 2017   BONITACE,  restaurace "U Jezera", Zlonín u Měšic  ( pos. Ilona Potůčková )

 

Propozice a přihlášku na bonitaci najdete v sekci TIKOPISY

 

Bonitace je odborná chovatelská činnost, která na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince a na základě poznatků o exteriérových, povahových a zdravotních přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti. Je vodítkem pro výběr chovných párů,tj. pro zařazení do chovu.

 

KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. pořádá dvě bonitace ročně. První bonitace se koná při jarní klubové výstavě a je zahájena po skončení posuzování psů třídy mladých. Majitelům je tak umožněno absolvovat výstavu i bonitaci v jeden den.
Pokud se chystáte přihlásit na jarní výstavu a zároveň i bonitaci, stačí v závěru přihlášky na výstavu  zaškrtnout  kolonku  k přihlášení na bonitaci. Již se nevyplňuje  samostatná přihláška na bonitaci.
Klub umožňuje všem majitelům přihlásit psa na bonitaci i na místě. V takovémto případě pak musí majitel počítat s tím, že bude k bonitaci vyzván až na závěr bonitace z důvodu přípravy dokumentů potřebných k jejímu uskutečnění.  Podmínky pro absolvování bonitace jsou uvedeny níže.
Zaplacení poplatku  za bonitaci  je možné buď na účet klubu spolu se zaplacenou přihláškou na výstavu, anebo je možné bonitaci platit na místě u  ekonoma klubu.
V případě absolvování samotné bonitace u jedinců, kteří již klubovou nebo speciální výstavu mají zapsanou z dřívější doby, je nutné vyplnit samostatnou přihlášku na bonitaci a připojit k ní kopii průkazu původu.
Podzimní bonitace je samostatnou akcí a  koná se v říjnu.

Podmínky účasti na bonitaci:
- stáří zvířete minimálně 12 měsíců v den bonitace
- očkovací průkaz s potvrzením o povinném očkování dle platného vakcinačního schématu a musí být v imunitě proti vzteklině
- originální průkaz původu psa se zapsanou klubovou nebo speciální výstavou KFB nebo MSBMK ,  minimálně ve třídě mladých
- s účinností od 1.1.2018  zapsané zdravotní/veterinární vyšetření  luxace pately, resp. doložení  zprávy veterinárního lékaře provádějícím toto vyšetření, s výsledkem stupně luxace pately max. 2.
- zaplacený poplatek za bonitaci

POZOR !!! BEZ SPLNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK NEBUDE BONITACE PROVEDENA

Háravé feny se bonitace mohou účastnit. Podmínkou je nahlášení této skutečnosti u
přejímky a dodržení hygienických podmínek. Háravé feny budou posouzeny až na závěr bonitace.

Bonitaci hodnotí komise vždy ve složení HPCH,  jednotliví regionální poradci chovu a rozhodčí, dle platného bonitačního řádu KFB.  (http://kfb.cz/bonitacni.html )

Před bonitací proběhne:
1)  kontrola zaplacení členského poplatku ( v KFB nebo MSBMK pro daný rok ) a poplatku  za bonitaci, u nečlenů proběhne pouze kontrola poplatku za bonitaci, která je vyšší.
Poplatky lze doplatit na místě u ekonoma klubu.
2)  kontrola zápisu absolvované klubové nebo speciální výstavy, a to minimálně ve třídě mladých.
POZOR, bez zapsání jedné z výstav do PP není možné bonitaci provést !
Pokud zjistíte, že Vám chybí zápis výstavy do PP, kontaktujte výstavní a bonitační referentku pro dodatečné zapsání ( nutno doložit  posudek z výstavy ).
Při kontrole předložte průkaz původu psa.
3) s účinností od 1.1.2018 kontrola  zapsaného zdravotního/veterinárního vyšetření  luxace pately, resp. doložené  zprávy veterinárního lékaře provádějícím toto vyšetření, s výsledkem stupně luxace pately max. 2.
4)  následně obdržíte pořadové číslo, podle kterého budete voláni do kruhu k posouzení bonitovaného jedince. Zároveň obdržíte bonitační kartu pro zapsání výsledku bonitace. Tu předložíte spolu s originálem průkazu původu po vyvolání vedoucím kruhu bonitační komisi.

Před vlastním posuzováním bude provedena:
1)   kontrola čipovacího čísla bonitovaného jedince dle průkazu původu psa,
2)   kontrola tělesných proporcí, a to měření výšky psa v kohoutku, měření délky psa a zjištění hmotnosti ( vážení bez předváděcího vodítka ),
Pro zapsání zjištěných údajů předložíte bonitační kartu jedince.
3)   posouzení bonitovaného jedince a určení chovnosti/nechovnosti

Na pokyn vedoucího kruhu budete předvoláni k bonitační komisi, kde předáte bonitační kartu a originální průkaz původu bonitovaného jedince. Bonitační komise provádí celkové posouzení exteriéru a povahy jedince, dle platného bonitačního řádu a standardu FCI. Výsledek bonitace – CHOVNÝ nebo NECHOVNÝ se zapisuje do originálu průkazu původu.

Průkaz původu bonitovaného jedince bude vypůjčen a předán k přeregistraci  na ČMKU. Následně bude zaslán ČMKU na adresu majitele psa, a to doporučeně na dobírku za přeregistraci dle platného ceníku ČMKU.

Jana Dvořáková, výstavní a bonitační referent

 

Barva žíhaná

Srst má tmavé až černé zbarvení, ale musí v ní být vidět znatelná základní barva - fawn.

Barva fawn

Je základní barvou francouzského buldočka. Je to zbarvení  od bílé kávy přes všechny odstíny až po červenou. Současně může být s tmavou maskou nebo bez ní.

Strakoš fawn

Zbarvení srsti je převážně bílé barvy a plotny barvy fawn. Buldoček může mít tmavou masku nebo může být bez ní.

 

Strakoš žíhaný

Srst je bílé barvy a plotny jsou tmavého až černého zbarvení. V tmavých plotnách musí být znatelná základní barva - fawn. Úplně bílí jedinci se přiřazují k barvě žíhaný strakoš.

Výstavy a bonitace

Klub pořádá každoročně dvě výstavy a dvě bonitace. Jarní výstava je spojená s bonitací, kdy si členové klubu mohou v jeden den splnit podmínky chovnosti. Podzimní výstava i bonitace jsou pořádány každá samostatně.

Setkání s buldočky

Mezi další oblíbené klubové akce patří dvě víkendová setkání s buldočky. Již poněkolikáté se scházíme v pátek a v sobotu před jarní výstavou. Druhé setkání se koná v předvánočním čase při tzv. Mikulášské nadílce.