Administrativa chovu

(zpracovala Jana Dvořáková)


Proto, aby se Váš buldoček mohl stát chovným jedincem v  KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s., je potřeba, aby splnil následující podmínky:

1) Jedinec musí mít průkaz původu FCI

2) Musí absolvovat klubovou nebo speciální výstavu,  kterou pořádá KFB nebo MSBMK, minimálně ve třídě mladých. Její výsledek je nutné si nechat zapsat do průkazu původu.
Přehled akcí pořádaných klubem najdete na http://kfb.cz/akce.html
Propozice a přihlášky na výstavy pořádané kluby jsou ke stažení na http://kfb.cz/tiskopisy.html

3) Musí úspěšně absolvovat bonitaci a získat tak status CHOVNÁ / CHOVNÝ.
S účinností od 1.1.2018  zapsané zdravotní/veterinární vyšetření  luxace pately, resp. doložení  zprávy veterinárního lékaře provádějícím toto vyšetření, s výsledkem stupně luxace pately max. 2.
Poplatek za bonitaci v případě, že jste člen klubu 550,-  nečlen 900,-
Rodokmen bonitované fenky bude bonitační referentkou odeslán  k přeregistraci na ČMKU. ČMKU pak zašle přeregistrovaný rodokmen na adresu majitele psa doporučeně a za poplatek jím stanovený.
Propozice ke stažení na http://kfb.cz/bonitacepropozice.pdf
Přihláška ke stažení na http://kfb.cz/bonitaceprihlaska.pdf

Majitel buldočka  nemusí být členem ani jednoho z klubů zaštiťující plemeno francouzský buldoček, ale být členem je doporučováno mimo jiné i z důvodu nižších poplatků za krycí list, bonitace, zápis štěňat atd.

Majitel feny, který má v plánu  chovat, si musí VČAS zaregistrovat chráněný název chovatelské stanice.

Čitelně vyplněný formulář s 6ti navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU (Maškova 3, 182 53 Praha 8).
Formulář je ke stažení na http://www.cmku.cz/cz/formulare-136.
Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné. Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce. Majitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice může být pouze jedna právně způsobilá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy ne manželé nebo dítě do 18 let. Název není vázán na určité plemeno psa, proto jej volte s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti.  
Podrobnosti viz „ Směrnice pro registraci chovatelských stanic „ - http://www.cmku.cz/cz/rady-a-predpisy-cmku-152#k_7
Certifikát je zasílán na dobírku, ceny jsou uvedené v ceníku - http://www.cmku.cz/cz/cenik-151  Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

 

Máte-li již uchovanou fenku a plánujete krytí, je potřeba:

1) Zaslat s dostatečným předstihem před tím, než očekáváte hárání své fenky „Žádost o vystavení krycího listu“ vybranému regionálnímu poradci chovu a zaplatit příslušný poplatek. V případě, že jste člen klubu 320,- ; nečlen 2000,-.
Platnost krycího listu je 1 kalendářní rok. V případě použití krycího listu a nezabřeznutí fenky krycí list propadá a majitel feny ho odesílá svému regionálnímu poradci chovu po zjištění neúspěšného krytí. V případě neabsolvování krytí si majitel feny může požádat svého regionálního poradce chovu o prodloužení jeho platnosti na další rok. V případě nevyužití krycího listu ani po prodloužení, krycí list propadá. Majitel feny ho odesílá svému regionálnímu poradci chovu.
Žádost je ke stažení na http://kfb.cz/krycilist.pdf
Kontakt na regionální poradce chovu na http://kfb.cz/kolegium.html

2) Regionální poradce chovu, kterému jste zaslali Žádost o krycí list, Vám zpětně zašle vyplněný a potvrzený Krycí list, bez kterého nesmí být krytí provedeno, dále Hlášení vrhu, které budete potřebovat vyplnit a odeslat do 7mi dnů po narození štěňátek a Žádanku o čísla zápisu, kterou odešlete ve věku štěňat 3-4 týdny na adresu ČMKU, Maškova 3
Praha 8 – Kobylisy, 182 53.

3) K vybranému krycímu pejskovi si vezmete sebou i Krycí list, který si necháte, po úspěšném krytí, od majitele pejska potvrdit datem krytí a jeho podpisem. Bez něho nemůžete krytí uskutečnit a bez potvrzení majitele psa není tento dokument platný!

 

Narodila se Vám štěňátka:

1)  Po narození štěňátek zašlete do 7mi dnů vyplněné Hlášení vrhu, které Vám bylo zasláno spolu s krycím listem, ve dvou kopiích – jednu hlavnímu poradci chovu, druhou svému regionálnímu poradci chovu.
Kontakty na HPCH a jednotlivé regionální poradce chovu najdete na http://kfb.cz/kolegium.html

2)  Ve věku štěňátek 3-4 týdny zašlete 2x vyplněnou Žádanku o čísla zápisu na adresu ČMKU, která je napsána v hlavičce žádanky. ČMKU Vám zpětně zašle jednu Vámi vyplněnou Žádanku doplněnou o čísla zápisu štěňat. Tu si ponecháte a předáte regionálnímu poradci chovu při kontrole vrhu.

3)  Ve věku 5- 6 týdnů štěňátek se zkontaktujete s vaším veterinárním lékařem, který štěňátka vyšetří, naočkuje, očipuje, a také s vaším regionálním poradcem chovu, se kterým se domluvíte na kontrole vrhu, která by se měla uskutečnit v 7mi týdnech před odchodem štěňátek do nových domovů. Bez kontroly vrhu nesmí být štěňátka vydána!
K veterinárnímu lékaři si sebou vezmete i Krycí list, na který Vám na druhé jeho straně veterinární lékař potvrdí čipování štěňat.

4)  Proběhne kontrola vrhu regionálním poradcem chovu  nebo hlavním poradcem chovu v místě odchovu štěňátek u majitele feny. Kontrola vrhu se provádí v 7mi týdnech stáří štěňat. Majitel feny včas kontaktuje svého poradce chovu  a domluví se s ním na termínu jejího provedení. Poradce chovu zkontroluje výživný i fyzický stav feny a místo odchovu štěňátek. Dále zkontroluje výživný, fyzický i exteriérový stav štěňátek, jejich socializaci a exteriérové vady, zkontroluje čipy. Poradce chovu vypíše veškeré potřebné dokumenty.  Bude po Vás vyžadovat Krycí list s potvrzením veterinárního lékaře o  čipování, štítky čísla čipů pro nalepení do Zápisu o kontrole vrhu, Žádanku o čísla zápisu a Vámi vyplněnou knihu odchovů, která Vám byla zaslána spolu po přeregistrování Vaší fenky po bonitaci na ČMKU. V zápisu o kontrole vrhu kontrolující poradce chovu sepíše všechny zjištěné skutečnosti o matce, štěňátkách a prostředí, ve kterém žijí.
Krycí list zasílá regionální poradce chovu hlavnímu poradci chovu, který vše zkontroluje, zapíše a odesílá na ČMKU – Plemennou knihu. Na základě zkontrolovaného a potvrzeného Krycího listu ČMKU vydává průkazy původu štěňat. Ty jsou zasílány  doporučeně na dobírku  na adresu chovatele. Je možné i osobní převzetí na Plemenné knize po předchozí dohodě. Doba na vyřízení průkazů původu je přibližně 2-3 měsíce po kontrole vrhu.
V případě dotazů ohledně odeslání průkazů původu můžete kontaktovat přímo ČMKU –p. Truksovou na tel: 234 221 374 nebo na email: truksova@cmku.cz

 

Máte-li již uchovaného psa a rád i byste ho nabídli ke krytí, je potřeba:
Prezentovat  svého pejska nejen  na výstavách, klubových i jiných akcích, klubové inzerci, aby si ho všimlo co nejvíce chovatelů. Zalíbí-li se Váš krycí pes majiteli chovné feny, zkontaktuje Vás pro možnost zapsání do Žádosti o krycí list a dalších podmínkách krytí. Při krytí je důležité potvrdit krycí list vypsáním jména a iniciáůl psa, který kryl a dále je potřeba vše stvrdit vlastnoručním podpisem majitele feny i majitele psa.

Za krytí majitel pejska  požaduje krycí poplatek. Hned na úvod je důležité říci, že výše krycího poplatku není nikterak stanovena! Vždy záleží na majiteli krycího psa, za jakou výši poplatku  nabídne pejska ke krytí a zda vůbec danou fenu nakryje.
Výše krycího poplatku může mít několik možností – uvádím zde nejčastěji používané pro vytvoření představy. Vždy záleží na majiteli krycího psa a jeho dohodě s majitelem kryté feny.
Mezi nejčastější možnosti patří: Krycí poplatek v určité výši za každé štěně odchované v 7mi týdnech věku. Výše poplatku je dána barvou krycího psa, jeho rodokmenem, výsledky z výstav a kvalitou jeho potomků.
Další možností je tak zvaná  „platba na ruku“ při připouštění. Opět se výše krycího poplatku řídí několika kritérii, např. dovozem  z ciziny, kvalitou jedince,výstavními úspěchy a podobně. V případě nezabřeznutí fenky či narození jednoho štěněte majitel krycího psa většinou nabízí další krytí téže feny zdarma. Není to však pravidlem a vše záleží na domluvě mezi majitelem psa a majitelem feny!

V případě, že Váš pejsek kryl fenku a narodila se po něm štěňátka, která byla přihlášena k zápisu, je majitel psa povinen uhradit Klubu poplatek ve výši 70,- Kč za každé štěně narozené v daném roce. Složenku s vepsaným poplatkem a dobou splatnosti zasílá hlavní poradce chovu na adresu majitele psa. Majitel psa tento poplatek již nevyžaduje po majiteli kryté feny. Vždy vyčkejte na zaslání složenky od HPCH.

 

Barva žíhaná

Srst má tmavé až černé zbarvení, ale musí v ní být vidět znatelná základní barva - fawn.

Barva fawn

Je základní barvou francouzského buldočka. Je to zbarvení  od bílé kávy přes všechny odstíny až po červenou. Současně může být s tmavou maskou nebo bez ní.

Strakoš fawn

Zbarvení srsti je převážně bílé barvy a plotny barvy fawn. Buldoček může mít tmavou masku nebo může být bez ní.

 

Strakoš žíhaný

Srst je bílé barvy a plotny jsou tmavého až černého zbarvení. V tmavých plotnách musí být znatelná základní barva - fawn. Úplně bílí jedinci se přiřazují k barvě žíhaný strakoš.

Výstavy a bonitace

Klub pořádá každoročně dvě výstavy a dvě bonitace. Jarní výstava je spojená s bonitací, kdy si členové klubu mohou v jeden den splnit podmínky chovnosti. Podzimní výstava i bonitace jsou pořádány každá samostatně.

Setkání s buldočky

Mezi další oblíbené klubové akce patří dvě víkendová setkání s buldočky. Již poněkolikáté se scházíme v pátek a v sobotu před jarní výstavou. Druhé setkání se koná v předvánočním čase při tzv. Mikulášské nadílce.